SỮA cho người ung thư

Giảm giá!
440,000VNĐ 425,000VNĐ
Giảm giá!
450,000VNĐ 430,000VNĐ

Sữa dinh dưỡng năng lượng cao

Giảm giá!
332,000VNĐ 315,000VNĐ
Giảm giá!
290,000VNĐ 265,000VNĐ
Giảm giá!

Sữa

Ensure Úc

690,000VNĐ 670,000VNĐ

Sữa cho người tiểu đường

Giảm giá!

Đái tháo đường

Glucerna bột 400 g

328,000VNĐ 310,000VNĐ
Giảm giá!
38,000VNĐ